13.03.2009

4 ESO C: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 (pàgs. 164-178)

Idees clau i esquema tema 8.

09.03.2009

3 ESO B, C i D:activitats 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 18 (167-175) i 9 (177)