Us propose la magnífica conferència del professor Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic
de Lingüística general a la Universidad Autónoma de Madrid, on realitza
una magnífica reflexió sobre la construcció del nacionalisme espanyol
utilitzant un bon conjunt de mites lingüístics per tal de justificar
l’etnocidi i l’imperialisme cultural sobre la resta de llengues i
cultures existents a l’Estat Espanyol (i altres ja anihilades a altres
indrets a altres hemisferis). És un bon exemple de com els Estats-Nació
han utilitzat tots els recursos al seu abast per a construir identitats
nacionals intolerants i invasives dels drets individuals i col·lectius
basant-se en pressumptes elements d’unió com ara la llengua, la religió
o qualsevol altra estupidesa. En el cas espanyol, és evident que la
construcció de l’Estat-Nació ha intentat articular-se en torn a la
unitat lingüística, ja que ni la religió ni altres artefactes simbòlics
tenien la potència del castellà per a convertir-se en el factor
aglutinador dels ciutadans capturats dins les fronteres de l’Estat.
Espere que us agrade tant com a mi.