ACTIVITATS GEOGRAFIA 3 ESO

 

L’escorça terrestre, per pressions de l’interior de la terra, està dividida en diversos fragments, anomenats plaques tectòniques, que es desplacen sobre una capa plàstica anomenada astenosfera. El desplaçament de les plaques tectòniques pot donar lloc a trestipus de situacions:

a) Expansió o Divergència quan les plaques es separen donant lloc a la formació d’escorça i a la formació d’una dorsal oceànica. Al següent video es veu com es fragmenta la placa africana en dues parts, i com serà la seua evolució en el futur, amb l’aparició d’un oceà nou, encara en formació a la Mar Roja.


 

b) Compressió o Convergència quan dues plaques xoquen l’una amb l’altra. En aquest cas pot xocar una placa continental contra una oceànica, que s’afonarà sota la primera en un procés conegut com subducció. El material de la placa oceànica es fundirà i apareixerà a través d’una cadena de volcans que apareixerà en la vora de la placa continental. En aquest video podeu disfrutar del contacte entre la placa sudamericana (continental) i la placa de Nazca (oceànica), que acabarà donant lloc als Andes sudamericans.


 

 

Per contra, també poden xocar dos plaques continentals, de dimensions similars, per la qual cosa, cap de les dues s’afonarà, i en canvi es produirà una acumulació del material superficial d’ambdues plaques que produirà l’aparició d’enormes serralades com la de l’Himalaia o els Alps. Al següent video es mostra la formació de l’Himalaia.

 

 

 c) Un marge o vora de conservació correspon a dues plaques que rellisquen en sentit horitzontal sense provocar ni tan sols un esglaó superficial, sent l’exemple més conegut la Falla de San Andrés (California), un magnífic exemple de falla transformant.

  

 
Per què es desplacen les plaques tectòniques

 

  Mira els videos i realitza les següents activitats:

  a) Descriu breument què apareix en cada un dels videos.

  b) En què video es veu com apareixen els volcans? Descriu com i per què apareixen els volcans.

  c) En quin video apareix la formació d’un oceà? Com i per què?

  d) En quins videos es veu la formació d’una serralada? Com i per què?

  e) En quin video apareix la falla de San Andrés. On es troba aquesta falla? Des d’on s’estén fins a on? Quines plaques tectòniques divideix la falla de San Andrés? En quina direcció es desplaça cada una de les plaques? Com són els moviments d’aquestes falles? Com s’anomenen? Quins efectes mostra el video del moviment de les plaques? Descriu com és l’aparell que utilitzen els sismòlegs per a calcular el moviment de les plaques. Quans mil·límetres es desplaçà la terra en unes hores? Quans terratrèmols es registren a l’any a la zona? Quins poden ser els efectes?

 f) En quin video s’explica per què es desplacen les plaques? Com s’anomena la teoria que intenta donar una explicació científica d’aquest moviment? Quin material de l’interior del mantell s’expulsa a l’exterior a través dels volcans? Com és la temperatura al nucli de la terra? Com s’anomena el procés que s’inicia al nucli? Quin efecte té aquest procés sobre l’escorça terrestre?