ACTIVITATS 3 ESO

Agafeu un boli, una llibreta i poseu-se còmod@s. Mireu els videos i contesteu les qüestions que apareixen al final.

L’enorme varietat de climes existents al planeta depén de diversos factors com ara la latitud, la continentalitat (proximitat o llunyania a la mar) o l’altitud. La combinació d’aquests 3 factors configuren grosso modo la distribució de climes existents al nostre planeta. Una de les classificacions més famoses és la que féu el botanista Köppen, que podeu veure al següent mapa.

 

Classificació Climàtica de Köppen-Geiger
 

Al següent video s’explica com es combinen aquests factors per a configurar l’actual distribució climàtica.

  

  

 

  

  
Als següents videos s’explica com els climes canvien constantment

 

 

  

Als següents videos s’expliquen les principals característiques dels diferents climes així com la vegetació i fauna associades. 

CLIMES CÀLIDS

1. Clima equatorial (selva tropical o jungla)

 

 

 2. Clima tropical (Sabana)

 
3. Deserts càlids

 

CLIMES TEMPERATS

1. Clima mediterrani

 

 
2. Clima oceànic o atlàntic

 
3. Clima continental (bosc boreal o taigà)

 

CLIMES FREDS

1. Tundra

 

2. Clima polar

 

3. Clima d’alta muntanya

 

 

  
QÜESTIONARI.

   Video 1.

 • Quin planeta del sistema solar intern gira més ràpid? Com es mou la terra?
 • Com afecta la rotació terrestre a la climatologia? Què passaria si l’eix de la terra fos vertical?
 • Quants graus està inclinat l’eix de la terra? Quines conseqüències té aquest fet? 

  Video 2.

 • De què depén la meteorologia? Quins efectes tenen els rajos solars?
 • Quin aire provoca les baixes pressions? I les altes?
 • Cap a on es desplaça l’aire que té alta i pressió? Què produeix aquest fet?
 • Què passa a l’equador? Quins fenòmens meteorològics són freqüents als tròpics? Quins efectes tenen?
 • Com funciona el clima global? On cau l’aire a l’hemisferi nord? On estan els motors d’aire circul·lant?
 • Quins efectes tenen en la vegetació i el clima?
 • Per on entren les masses d’aire humides a Europa? Com és el clima en general a aquesta regió?
 • Com són les regions polars?

  Video 3

 • Quan apareixen els tornados a l’oest americà? Des de quan?
 • Quins efectes té un tornado? Què és una "línia seca"? Quant durà el "megatornado"? Quina velocitat arribà a tenir?
 • Com s’explica aquesta concentració d’energia tan brutal?
 • Quins elements componen el clima? Què produeix el calor solar? Com es comporta l’atmosfera?
 • Com explica el video el concepte de pressió atmosfèrica? Quin científic fou el primer en mesurar la pressió atmosfèrica? Amb quin aparell?
 • Quin paper juga l’aigua en el temps atmosfèric? Quants kilòmetres pot tenir una borrasca?

  Videos 4 i 5

 • Explica per què el clima canvia constantment al llarg de la història.

  Videos 6 al 12.

 • Descriu les característiques del clima que apareixen en cada video.
 • Descriu la vegetació i la fauna que apareix a cada video.